fbpx

Po co istnieje rachunek powierniczy?

Osoby, które pierwszy raz kupują mieszkanie czy dom z rynku pierwotnego mają wiele pytań do działu handlowego #mrdom. Rozumiemy, że często wydawane są oszczędności całego życia, zawierane są długoterminowe kredyty, dlatego staramy się dokładnie przedstawiać klientom jak wyglądają gwarancje finansowe


Rynek budowlany ma różne oblicza, ale wszystkim zależy na szybkiej i uczciwej wymianie handlowej. Deweloper projektuje a następnie buduje mieszkania na sprzedaż, w zamian otrzymuje od nabywcy umówioną kwotę finansową. Gwarancją jest rachunek powierniczy – narzędzie, którego celem jest ochrona klientów przed nieuczciwymi działaniami. Sprawia ona, że deweloper, żeby uzyskać kolejne środki z banku na pokrycie kosztów musi zakończyć poszczególne etapy budowy. Zasady prowadzenia rachunków powierniczych podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie Bankowym. Ich funkcjonowanie wymaga współistnienia trzech podmiotów: klienta, dewelopera i banku. Klient i deweloper są ze sobą powiązani tzw. „umową powierniczą”, natomiast deweloper i bank są powiązani „umową rachunku powierniczego”.

Na rynku finansowym najczęściej stosuje się dwie formy rozliczeń. Jedną z nich jest „zamknięty rachunek powierniczy”. Deweloper może pozyskać środki zgromadzone od klientów dopiero po zakończeniu budowy i zawarciu z nimi aktu notarialnego.

Druga forma to „otwarty rachunek powierniczy” gdzie bank przelewa fundusze z konta na rzecz dewelopera w transzach. Przed wypłatą każdej z nich, bank musi skontrolować poprzez swoich inspektorów zakończenie konkretnego etapu.