fbpx

Pompa ciepła

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące energię odnawialną do ogrzewania budynków. Działają one na zasadzie pobierania ciepła z powietrza, wody lub gruntu, a następnie przekazywania go do układu grzewczego budynku.

 

 


Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące energię odnawialną do przetwarzania ciepła z jednego źródła na ciepło potrzebne do ogrzewania budynku. W zależności od źródła ciepła, można wyróżnić różne rodzaje pomp ciepła. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od warunków panujących na działce – jej wielkości, rodzaju gruntu, akceptowalnego rozmiaru prac ziemnych itd. W domach jednorodzinnych budowanych przez naszą firmę Mrdom proponujemy następujące systemy:
– pompy ciepła powietrze-woda, które pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i wykorzystują je do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń,
– pompy ciepła gruntowe, które pobierają ciepło z gruntu lub wody gruntowej i wykorzystują je do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń,
– pompy ciepła woda-woda, które pobierają ciepło z wody gruntowej lub powierzchniowej i wykorzystują je do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń.

Zalety stosowania pomp to:
– oszczędność energii i pieniędzy na ogrzewaniu,
– ekologiczność i zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju,
– komfort użytkowania i bezobsługowość.

Obiecującym rozwiązaniem wydaje się być gruntowy kolektor poziomy – zakopane na głębokości 1,5 m wężownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym. Jest to roztwór glikolu etylowego lub propylowego. Płyn ten krążąc w rurach, odbiera ciepło z gruntu, a następnie – przez wymiennik ciepła – przekazuje je pompie. Wówczas ochłodzony wraca do wężownic, ponownie ociepla się kosztem gruntu i cykl się powtarza.

Temperatura powietrza zewnętrznego zmienia się od +30°C latem do nawet -25°C w zimie. Do tego dochodzi bardzo duża zmienność w ciągu doby. W różnych porach roku w ciągu dnia może być kilkanaście stopni na plusie, w nocy zaś poniżej zera. Temperatura na głębokości ok. 1,5 m pod ziemią nie spada już poniżej zera, zaś wody podziemne i głębokie odwierty to stała temperatura +10°C. Dla pompy ciepła źródło dolne, które ma 10°C, jest bez porównania lepsze niż powietrze zmrożone do -20°C. 

Ze względu na swoją efektywność i ekologię w Mrdom coraz częściej znajdujemy zastosowanie pomp ciepła na inwestycjach budowlanych. Dzięki temu, że urządzenia te korzystają z odnawialnych źródeł energii, są one bardziej przyjazne dla środowiska i pozwalają na zmniejszenie emisji CO2. Jest to bardzo ważne dla kierunku pro-ekologicznego jaki obraliśmy jako firma z przyszłością. Dla różnych inwestycji, dobieramy odpowiednie typy urządzeń, który znajdą zastosowanie do potrzeb danego obiektu. Wpływa na to między innymi lokalizacja budynku, jego powierzchnia, izolacja termiczna czy ilość osób korzystających z budynku.

Warto zauważyć, że pompy ciepła nie tylko ogrzewają, ale także chłodzą pomieszczenia, dlatego są coraz częściej stosowane jako rozwiązania klimatyzacyjne. Należy mieć na uwadze, że instalacja pompy ciepła jest inwestycją kosztowną, w obecnych warunkach zwraca się w ciągu kilkunastu lat  – poprzez niższe koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi.

 

tekst: Krzysztof Witecki