fbpx

Rezerwat przyrody

Wąwóz w Chłapowie

Tworząc sobie mapę atrakcji przyrodniczych nie można pominąć Wąwozu w Chłapowie. Jest to niewielka miejscowość turystyczna nad morzem. Jej główną atrakcją jest  otwarty dla turystów wąwóz Chłapowski zwany przez mieszkańców Kaszub Rudnikiem. Wąwóz jest rezerwatem przyrody o powierzchni prawie 25 hektarów i wchodzi w skład  Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Wąwóz jest idealnym miejscem na spacer oraz zapoznanie się z florą i fauną tego miejsca. Weście do wąwozu znajduje się w samym centrum Chłapowa. Przy nim znajduje się parking, ławeczki, a także miejsce na rozpalenie ogniska. Zwiedzający mogą wybrać pomiędzy trasami biegnącymi dnem lub górą doliny. Trasa dolna jest całkowicie odizolowana od ruchu drogowego, co pozwala w skupieniu podziwiać piękno nienaruszonej przyrody oraz niespotykane ukształtowanie terenu. Wzdłuż obu tras znajdują się pięknie wkomponowane ławeczki i kładki, a także ułatwiające zwiedzanie schodki i poręcze. Wąwóz kończy się przy plaży w Chłapowie.

 

Rezerwat Beka

Tuż u ujściu rzeki Reda za Rewą znajduje się rezerwat Beka. Jego zadaniem jest ochrona cennych i zagrożonych wyginięciem zbiorowisk roślin, m.in. słonaw nadmorskich, muraw nawydmowych i szuwarów. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków. Występuje ich tu około 200 gatunków, w tym biegus zmienny, pliszka cytrynowa, sieweczka obrożna, czajka, kszyk, krwawodziób.

W rezerwacie często można spotkać wielu spacerujących lub przyjeżdżających na rowerach turystów. I to właśnie z myślą o nich realizowany jest projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”. Jego zadaniem jest pogodzenie ochrony przyrody z ruchem wycieczkowym. Taka organizacja spacerów po rezerwacie, by jednocześnie zadbać o ochronę siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ptaków. Wybudowana została wieża obserwacyjna, powstały mostki i platformy, z których można oglądać m.in. koniki polskie wypasane na solniskach, czyli łąkach, które zasila słona woda. Przy ścieżkach edukacyjnych postawione zostały tablice z najróżniejszymi informacjami.

Rezerwat Przyrody Mechelińskie Łąki

W tej samej okolicy, pomiędzy Mostami a Mechelinkami, znajduje się kolejna przyrodnicza atrakcja – Rezerwat Czapli Siwej. Już od początków marca do Mechelinek przylatują czaple, które bytują w gniazdach, a pożywienie pozyskują z pobliskich łąk.

Celem rezerwatu jest zachowanie i ochrona miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Osobliwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata lokalna populacja Mikołajka Nadmorskiego. Bogaty skład awifauny lęgowej i przelotowej oraz bardzo duża liczba obserwacji gatunków rzadkich powoduje, że teren tego rezerwatu jest zaliczany do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. Gnieździ się tu 9 gatunków ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt m.in. bąk, ohar, zielonka, kropiatka, rybitwa białoczelna, ostrygojad, biegus zmienny, sieweczka obrożna, wąsatka oraz pliszka cytrynowa – nowy, wciąż bardzo rzadki, gatunek lęgowy w naszym kraju. Na terenie rezerwatu funkcjonuje punkt badawczy wędrówki ptaków i punkt widokowy, umożliwiający obserwację całego rezerwatu.

Rezerwat Czapli Siwej

Kilkuhektarowy lasek jesionowo-olszowy położony w pradolinie rzeki Redy, pomiędzy Mostami a Mechelinkami. Pod drzewami bagienna gleba jest bardzo zasobna w azot od guana ptasiego.

mrdom mechelinki

Z tego względu runo i krzewy budują rośliny azotolubne jak bez czarny i wiechlina zwyczajna. Gniazda czapli umieszczone są na olchach czarnych na wysokości ok. 10 metrów. Z roku na rok zmienia się liczba zajętych gniazd, czego dowodem są przeprowadzane rokrocznie badania.

Czaple przylatują do Mechelinek na początku marca. Pisklęta wykluwają się na przełomie kwietnia i maja. W gnieździe pozostają około 8 tygodni. W tym okresie można zaobserwować wzmożony ruch rodziców, którzy karmią intensywnie swoje pisklęta. Czaple odżywiają się: płazami, rybami, małymi ssakami, owadami i dżdżownicami. Około połowy czerwca młode opuszczają gniazda i przenoszą się na pobliskie łąki, gdzie żerują nabierając sił i umiejętności do jesiennej wędrówki.

Groty w Mechowie

Kilkanaście kilometrów dalej znajduje się miejscowość Mechowo, a w niej od tysięcy lat spoczywają groty. To niespotykane w Polsce na szeroką skalę, jaskinie z piaskowca. Imponujące formy zostały uformowane poprzez wodę, która wypłukiwała miękki materiał, pozostawiając kolumny z piaskowca i rzeźbiąc w nich imponujące kształty – niewielkie stalaktyty, żebra i polewy. Do wnętrza dostajemy się przechodząc pomiędzy uformowanymi przez naturę kolumnami z piaskowca, docieramy do większych pomieszczeń, gdzie człowiek wspomógł naturalny proces tworzenia jaskiń, poprzez poszerzanie istniejących pustek, wypłukanych przez wodę i piasek. Gdzieniegdzie piaskowiec jest zabarwiony na czerwono, przez rozpuszczone w wodzie związki żelaza.